Motivatie bevragen tijdens een selectie-interview

17 januari 2022

Hoe bevraag je de motivatie van een sollicitant tijdens een selectie-interview ?


De vraag waarom iemand gesolliciteerd heeft lijkt vrij basic, maar zegt meteen veel over de beweegredenen en de motivatie van de sollicitant. Wil deze vooral weg van zijn huidige situatie of is de sollicitant specifiek gericht op een bepaalde functie en/of een specifiek bedrijf ?


Qua motivatie is het belangrijk om tijdens het sollicitatiegesprek te peilen naar twee centrale elementen :
* Wat is zijn/haar interesse in de vacature ?
* Wat is zijn/haar interesse in uw onderneming ?

De kandidaat mag nog zo sterk zijn qua competenties, als zijn persoonlijkheid, motivatie en verwachtingen niet aansluiten bij de bedrijfscultuur, is er weinig om hem te binden en is de kans op een (goede) samenwerking op lange termijn zeer klein.3 cruciale voorbeeldvragen voor het bevragen van de motivatie voor de concrete vacature

 • Naar welke functies solliciteer je momenteel ?
  - is dit iemand die weet wat hij wil ? of solliciteert hij maar in het wildeweg ?
  - kiest deze persoon specifiek voor één bepaalde functie, of zijn er meerdere functies die binnen zijn interessesfeer liggen ?

 • Welk beeld heb je van de functie ?
  - het beeld dat de persoon heeft weerspiegelt de verwachtingen die hij heeft, wat hij denkt/hoopt te kunnen doen in deze nieuwe job
  - een foutief beeld is niet noodzakelijk slecht, het geeft wel aan dat de verwachtingen anders liggen en de match met de functie er niet noodzakelijk is

 • Waarom ben je op zoek naar een andere job ?
  - Heeft de kandidaat recent zijn ontslag gekregen, of solliciteert hij uit onvrede met zijn huidige situatie ? Beiden geven stof om op door te gaan.
  - Kan de kandidaat voldoende redenen geven waarom hij voor deze vacature solliciteert, weet je wat hem aantrekt in de functie waarvoor hij solliciteert ? Dan weet je meteen ook wat hem kan binden. Of wil hij gewoon weg bij zijn huidige werkgever ? In het laatste geval zal hij mogelijks weer even snel weg zijn om iets te vinden wat beter bij hem past.
Daarnaast is het ook belangrijk om te peilen naar de redenen waarom men bij jouw organisatie wil komen werken. Doorgaans solliciteert men in functie van een openstaande vacature, en is het bedrijf ondergeschikt. Toch is het belangrijk om tijdens het selectie-interview te polsen naar de interesse voor uw organisatie, de beste kandidaat zal niet lang blijven als de match met de bedrijfscultuur en -waarden niet overeenkomen met wie de kandidaat als persoon is.


3 cruciale voorbeeldvragen voor het bevragen van de motivatie voor de concrete vacature

 • Wat weet je over onze organisatie of ons bedrijf ?
  - heeft de kandidaat zijn huiswerk gedaan en zich geïnformeerd over het bedrijf, of maakt het hem niet uit waar hij terecht komt ?
  - voor commerciële functies is dit een cruciale vraag, komen ze onvoorbereid naar een sollicitatie dan gaan ze waarschijnlijk ook onvoorbereid naar jouw (potentiële) klanten.

 • Een specifieke functie wordt steeds uitgevoerd in een omgeving met zijn eigen unieke bedrijfscultuur en -waarden. Wat is op dat vlak belangrijk voor jou ?
  - uit studies is gebleken dat dit één van de voornaamste redenen is waarom een medewerker ontslag neemt van zijn job, namelijk de bedrijfscultuur. Zo leer je meteen wat voor hem of haar belangrijk is, en of je als bedrijf die omgeving kan bieden waar de medewerker zich goed in voelt.
  - indien de waarden van de kandidaat overeenkomen met de waarden van de organisatie, dan heb je al meteen een goede basis om op verder te bouwen.

 • Wat vond je (niet) leuk bij jouw laatste/huidige werkgever en wil je hier ook (niet) tegenkomen ?
  - Zo leer je meteen waar je als bedrijf een meerwaarde aan de kandidaat kan bieden
  - Vaak leer je met deze vraag nog meer over de reden waarom de kandidaat op zoek is naar een andere job.
Wat met kandidaten die tijdens het sollicitatiegesprek zeer negatief zijn over hun huidige/vorige werkgever ?

Openheid is positief en een teken van vertrouwen. Wel opletten dat - in het negatieve geval - de toon niet doorslaat naar roddelen en zwartmakerij van de werkgever. Dan is er soms meer aan de hand, en het kan een teken zijn dat de kandidaat niet goed kan inschatten wat wel of niet gepast is. Zeker doorvragen is de boodschap.


Laat jij je soms ook leiden door de eerste indruk van je kandidaat ? Met enkele handige tips zorg je ervoor dat deze niet meteen de overhand nemen. Lees er hier alles over.

7 juli 2023

Fietsen naar het werk | HR actua | HR voor KMO's

Fietsen naar het werk, mensen worden zich steeds meer bewust van de impact die bepaalde zaken hebben op het milieu enerzijds en op ons eigen well being anderzijds. Denk hierbij aan de balans work-life en het aanmeten van een gezonde levensstijl.

20 juni 2023

Flexi-job - Gelegenheidsarbeid | Actua | HR voor KMO's

Een flexi-job geeft werknemers, naast hun hoofdbaan, en gepensioneerden de kans om mooi centje bij te verdienen tegen gunstige voorwaarden. Voor werkgevers betekent dit een flexibele en voordelige manier om op piekmomenten extra personeel aan het werk te zetten.

19 juni 2023

Extra's - Gelegenheidswerknemers | Actua | HR voor KMO's

Voorspellen ze volgend weekend een hittegolf? Om piekmomenten zoals deze op te vangen, kan je gelegenheidswerknemers of extra’s inschakelen. Deze werknemers kunnen maximaal 2 opeenvolgende dagen in je zaak werken via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven taak.

15 juni 2023

Jobstudent - Gelegenheidsarbeid | Actua | HR voor KMO's

Als je denkt aan gelegenheidsarbeid, dan denk je automatisch aan jobstudenten. Niet alleen tijdens de zomermaanden maar ook tijdens de rest van het jaar zijn deze krachten handig, en voordelig, om in te schakelen op piekmomenten of om vakanties van je eigen personeel op te vangen.

13 juni 2023

Klaar voor de zomer? Jobstudent, flexi-jobber of extra…

Om piekmomenten op te vangen, kan je als werkgever beroep doen op tijdelijke werkkrachten. Maar wie kies je nu best? Of in welke volgorde? Je leest er hier alles over. Geraak je er niet uit? Neem dan zeker contact op met HR voor KMO's. We helpen je graag verder.

2 februari 2023

Wat betekent de arbeidsdeal voor jouw organisatie ?

Arbeidsdeal, de vierdagenwerkweek, nieuwe arbeidsvoorwaarden, wijzigingen qua opzeg en opleiding, ... Zie jij het bos nog door de bomen ?

4 november 2022

Outplacement : een leven na ontslag?

Outplacement nodig ? Dat is geen goed nieuws... De huidige arbeidsmarkt deelt momenteel echter geen cadeautjes uit, en ook in 2023 lijkt er niet meteen verbetering op komst.

4 september 2021

Sociale inspectie ? Enkele tips

Hoe kan je een bezoek van de sociale inspectie vlot laten verlopen ?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x