Flexi-job - Gelegenheidsarbeid | Actua | HR voor KMO's

20 juni 2023

FLEXI

Een flexi-job geeft werknemers, naast hun hoofdbaan, en gepensioneerden de kans om mooi centje bij te verdienen tegen gunstige voorwaarden. Voor werkgevers betekent dit een flexibele en voordelige manier om op piekmomenten extra personeel aan het werk te zetten.

In tegenstelling tot de andere statuten die verder aan bod zullen komen, mag een flexi-jobber onbeperkt bijverdienen en dit aan een laag minimumloon. Hierbij moet het maximum toegestane werkuren binnen de sector uiteraard wel gerespecteerd worden.

Waarom is dit statuut financieel zo interessant voor zowel werknemer als werkgever?

De werknemer wordt niet belast op zijn loon en als werkgever betaal je alleen een werkgeversbijdrage van 25%.

Hieraan zijn wel een aantal strikte voorwaarden verbonden:

 • De flexi-jobber moet minstens drie kwartalen geleden minstens voor 4/5 aan de slag geweest zijn bij een of meerdere andere werkgevers.
 • Tijdens het huidige kwartaal mag hij niet 4/5 of meer werken bij de werkgever waar hij als flexi-jobber aan de slag wil gaan.

Heb je een flexi-jobber gevonden? Dan is het tijd om de nodige formaliteiten in orde te brengen:

 • Eerst sluit je met je kandidaat een schriftelijke raamovereenkomst af. Dit is geen arbeidsovereenkomst en houdt dus geen verplichting in. De raamovereenkomst dient om het kader te schetsen waarbinnen een flexi-arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten. Dit bevat onder meer de functie en het basisloon.
 • Daarna moet voor elke tewerkstelling een arbeidsovereenkomst afgesloten worden. Dit kan mondeling of schriftelijk:
 • Mondeling: Werkt de kandidaat per dag voor jou, dan volstaat een mondelinge overeenkomst. Je doet hiervoor wel een Dimona FLX-aangifte per dag mét begin- en einduur.
 • Schriftelijk: Sluit je een overeenkomst af voor een langere periode? Dan moet je een schriftelijke arbeidsovereenkomst opmaken (maximum per kwartaal) én het begin- en einduur bijhouden. Dit kan je doen met een geregistreerd kassasysteem (de witte kassa) of via een dag-Dimona op de website van de RSZ.

In welke sectoren kan je flexi-jobbers inzetten? 

Een flexi-job is enkel mogelijk in bepaalde sectoren. Oorspronkelijk konden alleen werkgevers uit de horecasector (PC 302) een beroep doen op het flexi-statuut om bijkomende werknemers aan te nemen. Sinds 2018 kunnen ook werkgevers uit de handelssectoren van het statuut gebruikmaken:

 • PSC 118.03 voor de bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie vervaardigen en verbruikzalen bij een banketbakkerij
 • PC 119 voor de handel in voedingswaren
 • PC 201 voor de zelfstandige kleinhandel
 • PC 202 voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren
 • PSC 202.01 voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven
 • PC 311 voor de grote kleinhandelszaken
 • PC 312 voor de warenhuizen
 • PC 314 voor het kappersbedrijf, fitnesscentra en de schoonheidszorgen

Vanaf 1 januari 2023 kunnen medewerkers uit deze sectoren als flexi-jobber aan de slag:

 • PC 223 voor de sport,
 • PSC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen,
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf, met uitsluiting van artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals bepaald door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers,
 • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten met uitsluiting van functies die taken omvatten die behoren tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 wat betreft de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, en de openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met als NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301 en 87302 met uitsluiting van functies die taken omvatten die behoren tot het materiële toepassingsgebied van de Gecoördineerde wet van 10 mei 2015 wat betreft de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen.
 • PC 322 voor de uitzendarbeid als de gebruiker onder één van deze paritaire comités valt.
 • Bij koninklijk besluit kan de evenementensector aan deze lijst toegevoegd worden nadat dit paritair comité opgericht werd en waarbij sommige functies uitgesloten kunnen worden.

Hetzelfde geldt voor de uitzendkrachten (PC 322) als de gebruiker onder één van bovenstaande paritaire comités valt.

NEW vanaf 23 april 2023: Ondernemingen onder PC 118 met als hoofdactiviteit de detailhandel in artisanale chocoladeproducten in gespecialiseerde winkels, met NACE-code 47242, kunnen ook een beroep doen op flexi-jobbers.

 

Wens je meer informatie, of wil je afstemmen wat dit concreet betekent voor jouw onderneming ? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag !


 Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram

HR voor KMO's, Houtheide 43, 3150 Haacht7 juli 2023

Fietsen naar het werk | HR actua | HR voor KMO's

Fietsen naar het werk, mensen worden zich steeds meer bewust van de impact die bepaalde zaken hebben op het milieu enerzijds en op ons eigen well being anderzijds. Denk hierbij aan de balans work-life en het aanmeten van een gezonde levensstijl.

19 juni 2023

Extra's - Gelegenheidswerknemers | Actua | HR voor KMO's

Voorspellen ze volgend weekend een hittegolf? Om piekmomenten zoals deze op te vangen, kan je gelegenheidswerknemers of extra’s inschakelen. Deze werknemers kunnen maximaal 2 opeenvolgende dagen in je zaak werken via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven taak.

15 juni 2023

Jobstudent - Gelegenheidsarbeid | Actua | HR voor KMO's

Als je denkt aan gelegenheidsarbeid, dan denk je automatisch aan jobstudenten. Niet alleen tijdens de zomermaanden maar ook tijdens de rest van het jaar zijn deze krachten handig, en voordelig, om in te schakelen op piekmomenten of om vakanties van je eigen personeel op te vangen.

13 juni 2023

Klaar voor de zomer? Jobstudent, flexi-jobber of extra…

Om piekmomenten op te vangen, kan je als werkgever beroep doen op tijdelijke werkkrachten. Maar wie kies je nu best? Of in welke volgorde? Je leest er hier alles over. Geraak je er niet uit? Neem dan zeker contact op met HR voor KMO's. We helpen je graag verder.

2 februari 2023

Wat betekent de arbeidsdeal voor jouw organisatie ?

Arbeidsdeal, de vierdagenwerkweek, nieuwe arbeidsvoorwaarden, wijzigingen qua opzeg en opleiding, ... Zie jij het bos nog door de bomen ?

4 november 2022

Outplacement : een leven na ontslag?

Outplacement nodig ? Dat is geen goed nieuws... De huidige arbeidsmarkt deelt momenteel echter geen cadeautjes uit, en ook in 2023 lijkt er niet meteen verbetering op komst.

17 januari 2022

Motivatie bevragen tijdens een selectie-interview

Voorbeeldvragen voor het bevragen van de motivatie van een kandidaat tijdens een selectie-interview.

4 september 2021

Sociale inspectie ? Enkele tips

Hoe kan je een bezoek van de sociale inspectie vlot laten verlopen ?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x