Klaar voor de zomer? Jobstudent, flexi-jobber of extra…

13 juni 2023

Klaar voor de zomer?

Om piekmomenten op te vangen, kan je als werkgever beroep doen op tijdelijke werkkrachten. 
Maar wie kies je nu best? Jobstudent, flexi-jobber of extra. 

JOBSTUDENT

Heb jij vooral extra handen nodig tijdens het weekend of vakantieperiodes? Dan is de JOBSTUDENT voor jou de beste oplossing. Mooi meegenomen: dit is het meest voordelige statuut! 

Denk je de ideale match gevonden te hebben, vergeet dan onderstaande zaken niet: 

 • Een student moet minimum 15 jaar zijn 

 • Alleen in de HoReCa mag een jobstudent ’s avonds aan de slag (vanaf 16j tot max. tot 23u) 

 • Een student mag niet langer dan 12 maanden bij dezelfde werkgever werken. 

 • Max.600 u / jaar (altijd checken bij de onlinedienst Student@work) 

 • Verplicht: schriftelijk contract + Dimona-aangifte 

Wat is het voordeel? 

Zowel voor de werkgever als voor de student is enkel een beperkte RSZ-solidariteitsbijdrage verschuldigd wanneer de jobstudent minder dan 600 uren per jaar werk 

Is dit het beste statuut voor jou? 


Jobstudent, flexi-jobber of extra


FLEXI-JOBBER

Zoek jij iemand die onbeperkt en flexibel kan bijklussen? Dan doe je best beroep op een flexi-jobber. Na de jobstudent is dit het meest voordelige statuut. 

Wie mag werken als flexi-jobber? 

Iedereen die fulltime of 4/5 aan de slag is of gepensioneerd en voldoet aan onderstaande voorwaarden: 

 • De flexi-jobber moet minstens drie kwartalen geleden minstens voor 4/5 aan de slag geweest zijn bij een of meerdere andere werkgevers. 

 • Tijdens het huidige kwartaal mag hij niet 4/5 of meer werken bij de werkgever waar hij als flexi-jobber aan de slag wil gaan. 
 • Verplicht: arbeidsovereenkomst (mondeling of schriftelijk) + Dimona-aangifte 

Waarom is dit statuut financieel zo interessant voor zowel werknemer als werkgever? 

De werknemer wordt niet belast op zijn loon en als werkgever betaal je alleen een werkgeversbijdrage van 25%. 

Let wel: Het flexi-statuut is beperkt tot een aantal sectoren. Wil je weten of jouw sector in aanmerking komt? Klik dan zeker door voor alle info.


flexi


EXTRA HORECA

Moet jij kort op de bal kunnen spelen en zoek jij iemand om occasioneel, tijdelijk en onregelmatig bij te springen in de HoReCa of het begrafeniswezen? Dan kan jij gelegenheidswerknemers of extra’s inschakelen.  

Hou hier wel onderstaande voorwaarden in je achterhoofd: 

 • Max. 2 dagen na elkaar met een contract van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk 

 • Let op: het werk moet ‘occasioneel’ zijn. Schrijf je extra niet op vaste dagen in! 

 • Verplicht: Dimona – EXT (keuze uit uur- dagaangifte) 

Wat is het financiële plaatje: Gunstig RSZ-statuut

Als werkgever mag je per kalenderjaar in totaal 200 dagen gelegenheidswerknemers tewerkstellen binnen een gunstig RSZ-statuut. Per dag mag je dan zoveel extra’s in dienst hebben als je wilt. 
Voor de werknemer geldt dat voor de eerste 50 dagen in een kalenderjaar.


 

Jobstudent


EXTRA UITVAARTSECTOR

Om drukke momenten naar aanleiding van een overlijden, kan je gelegenheidswerknemers of extra’s inschakelen. Deze werknemers kunnen in je zaak werken via een mondelinge of schriftelijke arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven taak. Voor de aanvang van de eerste tewerkstelling ben je wel verplicht een schriftelijke raamovereenkomst af te sluiten zoals in de sector verplicht is.

Mogelijke taken:

 • Taken als bode, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, onthaal in het rouwcentrum of bij de koffietafel verzorgen
 • Assisteren bij de begrafenisondenemer: de kist of de urne dragen, de nabestaanden begeleiden, de ceremoniewagen besturen en onderhouden

Extra modaliteiten

De werkgever moet een dagdimona doen met aangifte van begin -en einduur. Hiervan moet ook gebruik gemaakt worden van een elektronisch systeem van tijdsovolging.

Medewerkers mogen maximaal 200 dagen per jaar en 800 uren per jaar als gelegenheidswerknemer aan de slag bij dezelfde werkgever. Voor gepensioneerden is er geen limiet.

Loon

Het minimum uurloon is gelijk aan het uurloon van een arbeider in categorie 2 met 20 jaar ervaring in PC320

Financieel plaatje

De gewone socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen zijn van toepassing. Er is dus geen sprake van een voordelige berekening van de socialezekerheidsbijdragen op basis van een forfaitair loon in tegenstelling tot gelegenheidsarbeid in de horecasector en in de land- en tuinbouwsector.

Wil je graag alles weten over dit statuut? 


Wens je meer informatie, of wil je afstemmen wat dit concreet betekent voor jouw onderneming ? Aarzel niet om ons te contacteren, we helpen je graag !


 Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram

HR voor KMO's, Houtheide 43, 3150 Haacht

7 juli 2023

Fietsen naar het werk | HR actua | HR voor KMO's

Fietsen naar het werk, mensen worden zich steeds meer bewust van de impact die bepaalde zaken hebben op het milieu enerzijds en op ons eigen well being anderzijds. Denk hierbij aan de balans work-life en het aanmeten van een gezonde levensstijl.

20 juni 2023

Flexi-job - Gelegenheidsarbeid | Actua | HR voor KMO's

Een flexi-job geeft werknemers, naast hun hoofdbaan, en gepensioneerden de kans om mooi centje bij te verdienen tegen gunstige voorwaarden. Voor werkgevers betekent dit een flexibele en voordelige manier om op piekmomenten extra personeel aan het werk te zetten.

19 juni 2023

Extra's - Gelegenheidswerknemers | Actua | HR voor KMO's

Voorspellen ze volgend weekend een hittegolf? Om piekmomenten zoals deze op te vangen, kan je gelegenheidswerknemers of extra’s inschakelen. Deze werknemers kunnen maximaal 2 opeenvolgende dagen in je zaak werken via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven taak.

15 juni 2023

Jobstudent - Gelegenheidsarbeid | Actua | HR voor KMO's

Als je denkt aan gelegenheidsarbeid, dan denk je automatisch aan jobstudenten. Niet alleen tijdens de zomermaanden maar ook tijdens de rest van het jaar zijn deze krachten handig, en voordelig, om in te schakelen op piekmomenten of om vakanties van je eigen personeel op te vangen.

2 februari 2023

Wat betekent de arbeidsdeal voor jouw organisatie ?

Arbeidsdeal, de vierdagenwerkweek, nieuwe arbeidsvoorwaarden, wijzigingen qua opzeg en opleiding, ... Zie jij het bos nog door de bomen ?

4 november 2022

Outplacement : een leven na ontslag?

Outplacement nodig ? Dat is geen goed nieuws... De huidige arbeidsmarkt deelt momenteel echter geen cadeautjes uit, en ook in 2023 lijkt er niet meteen verbetering op komst.

17 januari 2022

Motivatie bevragen tijdens een selectie-interview

Voorbeeldvragen voor het bevragen van de motivatie van een kandidaat tijdens een selectie-interview.

4 september 2021

Sociale inspectie ? Enkele tips

Hoe kan je een bezoek van de sociale inspectie vlot laten verlopen ?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x