Ontslag en Offboarding

Krijg je te maken met een ontslag, dan zijn er een aantal cruciale spelregels waar je je moet aan houden. De wetgeving rond ontslag is niet eenvoudig. Er zijn heel wat valkuilen waarvan je je als werkgever bewust moet zijn. Los van de impact dat een ontslag heeft op het team en de werking van de onderneming, is het dan ook de uitdaging om een ontslag netjes af te ronden, ongeacht wie tot de beslissing van ontslag overgaat.  

Net zoals de onboarding is offboarding een belangrijk aspect van niet alleen de employee journey maar ook van je brand. Wij begeleiden je graag tijdens dit proces. 


Waarom kiezen voor HR voor KMO's

Advies

Geeft je werknemer zijn ontslag of wil jij je medewerker ontslaan, dan is het belangrijk dit op een correcte manier aan te pakken. Zorg voor een goed onderbouwd dossier en ga een open gesprek met je werknemer aan. Respecteer het wettelijk kader en ga voor gestructureerde offboarding.  

Preventie

In 9 van de 10 gevallen valt een ontslag niet zomaar uit de lucht. Meestal zijn er al langer tekenen aan de wand. Negeer de rode vlaggen niet en ga het gesprek aan. Bijsturingstrajecten, verzuimgesprekken, one-on-one evaluatiemomenten kunnen helpen het tij te keren én je dossier te staven. 

Offboarding optimaliseren

Omdat elk ontslag een ingrijpende gebeurtenis is voor de onderneming, het team en de betrokken persoon is het raadzaam een ontslag- en offboarding procedure uit te werken op maat van jouw bedrijf. Transparante communicatie, structuur, afscheid nemen op een 'positieve' manier.

Outplacement

Onder bepaalde omstandigheden ben je als werkgever bij een ontslag verplicht outplacement aan te bieden. Dit betekent dat je ontslagen werknemer begeleiding krijgt van een gespecialiseerde dienstverlener bij het zoeken naar werk. (Nieuw bij HR voor KMO's voorjaar 2024)


Hoe werken wij?

Alles start bij een goed gesprek. Wij analyseren de context en kennisgeving van het ontslag.
We bepalen samen wat de mogelijkheden zijn en hoe we het ontslag en de offboarding clean kunnen laten verlopen.
Tijd om de gemaakte beslissing uit te voeren. Van de wettelijke formaliteiten tot een uitgewerkte procedure op maat.
 Wij blijven beschikbaar voor opvolging en  outplacementbegeleiding.


 


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x