HR audit

 Bij een HR Audit evalueren we alle onderdelen van je personeelsbeleid. Hiervoor benaderen we je onderneming vanuit verschillende invalshoeken: we nemen je sociaal-juridische administratie en je payroll onder de loep, we analyseren je HR beleid en processen en de efficiëntie hiervan en brengen de tevredenheid van je medewerkers in kaart.

Wat mag je van onze HR Audit verwachten ?

Heb je het gevoel dat je HR op vandaag niet optimaal verloopt, maar kan je er moeilijk je vinger op leggen ? Wij brengen je HR omgeving volledig in kaart en benoemen de sterktes, de werkpunten en eventuele risico's op korte of lange termijn. Na onze HR Audit kan je weer gerust op je twee oren slapen !

Wettelijke verplichtingen

Denk hierbij in de eerste plaats aan je arbeidsreglement, arbeidsovereenkomsten en policies. In deze wettelijk verplichte documenten leg je wederzijdse rechten en plichten tussen je werknemers en jezelf als werkgever vast. Ook je personeelsdossiers bekijken we zorgvuldig zodanig dat je perfect weet waar je staat.

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie is het veranderen, en daarmee verbeteren, van een proces met als doel de efficiëntie te vergroten, de kosten te verlagen of de waarde voor de medewerker te verbeteren. Bij onze analyse van het HR beleid detecteren wij welke processen kunnen bijgestuurd worden én hoe.

Concurrentieel loonbeleid

Een loonbeleid is van belang omdat het dé manier is waarop een organisatie haar medewerkers beloont en motiveert. Het loonbeleid omvat alle aspecten van de beloning: het basisloon, bonussen, secundaire arbeidsvoorwaarden en andere voordelen. Trek makkelijker talent aan én behoudt het, verhoog de productiviteit en hou je kosten onder controle door een duidelijke structuur. 

Employee satisfaction

Het is eigenlijk vrij simpel: Happy employees = happy business! Daarom is het belangrijk de tevredenheid van je werknemers te meten. Hoe voelen ze zich in hun eigen job, binnen het bedrijf, met hoe het bedrijf naar buiten komt.... Krijg inzicht in het functioneren en welbevinden van je werknemers, en grijp je kans om bij te sturen én processen binnen de onderneming te optimaliseren. 


Alles start met een goed gesprek.
Wij leren de bedrijfscultuur kennen
en brengen jouw vraag
nauwgezet in kaart.
Onze HR Audit brengt jouw volledige HR omgeving in kaart door
alle aspecten nauwgezet
te bekijken en te analyseren.
Wij stellen een duidelijk rapport op met jullie sterke punten, zaken die geoptimaliseerd kunnen worden en risico's die actie vereisen.
Wij helpen je graag bij de implementatie van de gemaakte voorstellen. We zorgen voor een oplossing op maat.close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x