Download nu het stappenplan voor een thuiswerkpolicy op maat !

De kans dat uw werknemers tijdens de Coronacrisis van thuis uit hebben gewerkt, is erg groot. Zelfs ondernemingen waar telewerk voorheen niet mogelijk of wenselijk was, hebben door de Coronacrisis de positieve gevolgen kunnen ondervinden van thuiswerk. 

Efficiëntere meetings, hogere productiviteit en meer vrije tijd omdat we niet meer met z'n allen in de file staan, zijn maar enkele voordelen waar heel wat werknemers en werkgevers intussen van hebben kunnen proeven. Het zal je dan ook niet verbazen dat de vraag om te blijven telewerken na covid-19 groot is. 

HR voor KMO's helpt u bij het uitwerken van een professionele en transparante thuiswerkpolicy in Laakdal en omgeving.

Bel 0477 20 37 31
Contacteer onsHR voor KMO's voor uw telewerk in Laakdal en omgeving.

Wanneer telewerken ook na de coronacrisis een structureel karakter blijft behouden, dienen we rekening te houden met een aantal zaken. We spreken van een structureel karakter wanneer de werkzaamheden op regelmatige basis (en dus niet occasioneel) thuis worden verricht. 


De invoering van structureel thuiswerk kan best doordacht en stapsgewijs gebeuren


Stap 1 : de richtlijnen van thuiswerk bepalen

Zo dien je in kaart te brengen welke functies zich kunnen beroepen op telewerk, de frequentie, arbeidstijden, bereikbaarheid, ...
Aan de hand van deze checklist kan je al een groot aantal items coveren.

Stap 2 : deze richtlijnen opnemen in een sluitende thuiswerkpolicy

Zo liggen de spelregels voor iedereen binnen de onderneming vast en is het kader bepaald. De keuzes en beslissingen die uit de checklist komen, neem je op in een algemeen bepalende telewerkpolicy.

Stap 3 : opmaak van de individuele bijlage bij de arbeidsovereenkomst

Elke werknemer verklaart zich individueel akkoord met de richtlijnen uitgetekend rond telewerk. In deze bijlage dienen een aantal dingen verplicht opgenomen te worden :
* frequentie van het telewerk
* bereikbaarheid van de telewerker
* bereikbaarheid van technische ondersteuning bij problemen
* de regels rond de eventuele onkostenvergoeding voor het telewerk
* de regels rond de terugkeer naar de bedrijfslocatie
* wat bij misbruik van het telewerk
* de plaats waar de telewerker zijn thuiswerk gaat verrichten
Wist u ook dat ... ?

* uw telewerkers beschermd zijn tegen arbeidsongevallen, zelfs indien het ongeval zich voordoet bij een verplaatsing voor naar de kinderopvang ?
Het ongeval moet gebeuren op de plaats(en) die zijn vermeld als de plaats om het werk te verrichten én tijdens de periode van de dag die volgens afspraak een periode is waarin arbeid verricht kan worden. En zeker ook belangrijk, de arbeidsongevallenwet voorziet eveneens in een bescherming voor arbeidswegongevallen: telewerkers genieten namelijk bescherming voor een ongeval tijdens een verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats waar hij/zij lunch aankoopt of nuttigt en voor de verplaatsing tussen de woonplaats en de school of kinderopvang van zijn/haar kinderen.

* u als werkgever verplicht bent om voor het structureel telewerk de nodige apparatuur ter beschikking te stellen, te installeren en te onderhouden ?
Indien de werknemer gebruik maakt van zijn eigen apparatuur, neemt de werkgever de aan het telewerk verbonden kosten voor installatie van informaticaprogramma's, voor de werking en het onderhoud van de apparatuur en de kosten inzake afschrijving van de apparatuur voor zijn rekening. Volgens de RSZ-instructies mag u een forfaitaire vergoeding van 20 euro per maand toekennen voor het gebruik van de eigen pc. U mag tevens een forfaitaire bureauvergoeding van 129.48 euro per maand toekennen ter dekking van de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, ...Het blijft dus belangrijk om structureel thuiswerk op een correcte manier te formaliseren ! 

Hoe u dit best invoert, rekening houdend met uw bedrijfsspecifieke doelen
en de wettelijk bepaalde richtlijnen ?

HR voor KMO's adviseert u en voorziet in de opmaak van de wettelijke documenten.Ondanks het feit dat telewerk momenteel sterk aangewezen is kan niet iedereen van thuis werken, of worden er terugkomdagen georganiseerd. U dient als bedrijf op vandaag dan ook nog steeds rekening te houden met een aantal richtlijnen bij aanwezigheid op de werkvloer, voor uw gezondheid en die van uw werknemers.HR voor KMO's is de thuiswerk specialist voor KMO's in Laakdal 

Onze begeleiding is 100% persoonlijk, flexibel en hands-on. Elk bedrijf is anders, elke zaakvoerder is anders, dus de juiste ondersteuning betekent maatwerk. Uiteraard kunnen we terugvallen op beproefde methodes en adviezen, maar elke keer weer gaan we kijken wat jouw bedrijf uniek maakt, en hoe we onze dienstverlening daar het best op kunnen afstemmen.

Doe beroep op HR voor KMO's voor uw HR beleid in omgeving Laakdal en wij zorgen voor een sluitende thuiswerk policy, een  efficiënte rekrutering en een vlotte payroll en personeelsadministratie.

HR voor KMO's voor uw rekrutering en selectie in Laakdal en omgeving

Als KMO beschik je doorgaans niet over een personeelsdienst, en heb je ook de ruimte niet om een HR medewerker aan te werven. Dit betekent echter niet dat je geen uitdagingen hebt op vlak van HR en personeel aanwerven.

Hoe kan HR voor KMO's helpen? Dat beslis je zelf! We kunnen de selectieprocedure van je overnemen, waarbij we ervoor zorgen dat het op elk moment duidelijk is hoever het staat met een bepaalde aanwerving. Of we springen enkel bij in die aspecten van de aanwervingsprocedure waarvoor je zelf geen tijd hebt of waar je je onzeker bij voelt.


Taken waarmee we u kunnen helpen tijdens uw rekrutering
Wenst u een vrijblijvende afspraak om uw thuiswerk policy of andere HR vraagstukken te bespreken ? 


  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x