Rekrutering Langdorp

De huidige situatie op de arbeidsmarkt betekent een immense uitdaging voor bedrijven en hun rekrutering. Het aanbod van goede kandidaten is namelijk schaars. Wilt u de volledige selectieprocedure uitbesteden? Geen probleem. Of zoekt u enkel ondersteuning in bijvoorbeeld het uitschrijven van een vacaturetekst of het voeren van selectie-interviews? Ook dat is perfect mogelijk. 

HR voor KMO's helpt u tijdens uw rekrutering en selectie waar u ondersteuning wenst.


HR voor KMO's voor uw rekrutering en selectie in Langdorp

Als KMO beschik je doorgaans niet over een personeelsdienst, en heb je ook de ruimte niet om een HR medewerker aan te werven. Dit betekent echter niet dat je geen uitdagingen hebt op vlak van HR en personeel aanwerven.

Hoe kan HR voor KMO's helpen? Dat beslis je zelf! We kunnen de selectieprocedure van je overnemen, waarbij we ervoor zorgen dat het op elk moment duidelijk is hoever het staat met een bepaalde aanwerving. Of we springen enkel bij in die aspecten van de aanwervingsprocedure waarvoor je zelf geen tijd hebt of waar je je onzeker bij voelt.

Taken waarmee we u kunnen helpen tijdens uw rekrutering

Rekrutering Langdorp: personeel aanwerven via HR voor KMO's


HR voor KMO's is dé specialist voor al uw rekruteringen in Langdorp

Wij begeleiden KMO’s en starters in hun volledige personeelsbeleid. Als ondernemer wil jij je graag focussen op jouw zaak, en heb je niet altijd de tijd, kennis of goesting om met dergelijke HR uitdagingen om te gaan.

Wanneer kan je beroep op ons doen?

 • Je slaagt er maar niet in om de juiste kandidaten te vinden waardoor je vacatures lang blijven openstaan.
 • Je bent onzeker over de sollicitatiegesprekken die je voert.
 • Je krijgt vragen naar loonsopslag en je vermoedt dat je je anders binnenkort aan een ontslag mag verwachten.
 • Je medewerkers gaan nonchalant met hun wagen of smartphone om, wat voor onvoorziene kosten zorgt.
 • Je verwacht bezoek van sociale inspectie.
 • ...

Onze begeleiding is 100% persoonlijk, flexibel en hands-on. Elk bedrijf is anders, elke zaakvoerder is anders, dus de juiste ondersteuning betekent maatwerk. Uiteraard kunnen we terugvallen op beproefde methodes en adviezen, maar elke keer weer gaan we kijken wat jouw bedrijf uniek maakt, en hoe we onze dienstverlening daar het best op kunnen afstemmen.

Doe beroep op HR voor KMO's voor uw rekrutering en selectie in Langdorp en wij zorgen dat het meest geschikte personeel aangeworven wordt.


Voordelen voor het uitbesteden van uw rekrutering

 • U neemt enkel die taken op zich waar u zich goed of zeker bij voelt, de rest nemen wij voor onze rekening.
 • Flexibiliteit in de vorm waaronder de samenwerking tot stand komt.
 • Een ruime expertise in rekrutering & selectie om u te helpen het beste profiel te vinden.
 • Wekelijkse update van de verrichte activiteiten en behaalde resultaten.
 • Duidelijke afspraken over samenwerking en eventuele stopzetting ervan.
 • Kostprijs wordt bepaald in functie van de geleverde prestaties om een kandidaat te vinden, niet het loon dat u hem zal betalen.
 • Geen tijdsverspilling qua rekrutering aan kandidaten die niet matchen met uw bedrijf.


Meer dan alleen personeel aanwerven met HR voor KMO's

HR is een zeer ruim begrip en dekt veel aspecten van uw personeelsbeleid. Wij ondersteunen u graag om een HR beleid uit te tekenen, te implementeren of te optimaliseren. Onze experten beschikken over een ruime ervaring en helpen u in die aspecten waar u ondersteuning nodig heeft.

“Elke KMO heeft z’n eigen bedrijfscultuur en prioriteiten. Dat maakt mijn job als HR adviseur zo boeiend om elke dag met ondernemers te werken IN en AAN hun onderneming en zo het verschil te kunnen maken.”
- Sandra Deboes -

HR voor KMO's vertrekt vanuit haar eigen ervaring en expertise om kleine tot middelgrote ondernemingen in regio Langdorp te begeleiden om hun HR beleid op punt te zetten. De visie van HR voor KMO's? Praktische tips, een hands-on mentaliteit én een persoonlijke begeleiding. 

HR voor KMO’s helpt u klaarstomen voor de sociale inspectie, begeleidt u tijdens de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers en geeft u professioneel HR advies.


Opmaak functiebeschrijving en competentieprofiel voor uw rekrutering

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen vormen twee bouwblokken van een goed HR beleid. Ze vormen immers de basis voor alle HR processen en rekrutering binnen uw onderneming zoals:

 • Wat gaat u bevragen tijdens een sollicitatiegesprek?
 • Op basis waarvan gaat u een sollicitant evalueren?
 • Hoe geeft u uw kandidaat gegronde, objectieve en transparante feedback?
 • Op welke informatie baseert u zich om vragen van kandidaten te beantwoorden?
 • Waar gaat u vooral aandacht aan besteden tijdens de inwerkperiode van een nieuwe medewerker?
 • Op basis waarvan gaat u uw huidige medewerkers evalueren?
 • Hoe zorgt u voor objectieve en transparante feedback voor uw medewerkers?
 • Op welke informatie gaat u zich baseren om een promotie toe te kennen?
 • Welke criteria gebruikt u om opleidingen al dan niet toe te zeggen?
 • Hoe bepaalt u welke opleidingen iemand nodig heeft?
 • Welke gedragingen kunnen redenen zijn om iemand te ontslaan?
 • Hoe stimuleert u samenwerking en een positieve attitude bij uw medewerkers?
 • Hoe bevordert u de retentie van uw beste medewerkers?
 • ...

Rekrutering Langdorp - personeel aanwerven met HR voor KMO's

Opvolgingsgesprekken na rekrutering

Als u uw goede medewerkers wenst te behouden, is het belangrijk om vinger aan de pols te houden met wat er leeft binnen het bedrijf, maar ook met wat er leeft bij de medewerkers zelf. Daarnaast bieden gesprekken de kans om kleine ergernissen, feedback (zowel positief als negatief), vragen of toekomstmogelijkheden op een rustige, onderbouwde manier te bespreken. We helpen u ondermeer met: 

 • Het optimaliseren van het rendement dat u uit dergelijke gesprekken haalt.
 • Kiezen welke vorm van gesprekken u wil voeren met uw medewerkers op basis van de resultaten die u wil behalen.
 • Kijken hoe u met deze gesprekken actief aan de slag kan gaan.
 • Helpen bij de voorbereiding van deze gesprekken.
 • Het aanleren van gesprekstechnieken om deze gesprekken op een constructieve en doeltreffende manier te laten verlopen.
 • Het bijwonen van deze gesprekken ter ondersteuning van de zaakvoerder/leidinggevende.
 • Zorgen dat de gesprekken daadwerkelijk bijdragen tot betere prestaties en productiviteit van de medewerkers.
 • Leren hoe u met deze gesprekken lange termijn resultaten met uw medewerkers kan behalen.

Rekrutering Langdorp - personeelsgesprekken via HR voor KMO's


Met een hart voor HR en KMO

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x