5 oktober 2022

Tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis

Een “energie-intensief bedrijf” moet kunnen aantonen dat:

  • de aankoop van energieproducten (ook andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van het bedrijf uitmaakt;

of

  • de definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin het gebruik maakt van deze bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van de definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar. Concreet moet de definitieve energiefactuur van het 3e kwartaal 2022 dus minstens verdubbeld zijn t.o.v. de energiefactuur van het 3e kwartaal 2021.


Werkgevers die tijdens de energiecrisis een beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid ‘energie’ zullen vóór de aanvraag het formulier ‘C106 Energie’ moeten indienen bij de RVA waaruit blijkt dat ze aan bovenvermelde voorwaarden voldoen.

Voor dit nieuwe systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’, worden de werkloosheidsuitkeringen verhoogd van 65% naar 70%. Dit geldt niet voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid. Daarnaast zou de onderneming of een sectoraal fonds per tijdelijke werkloosheidsdag een toeslag van 6,22 euro moeten betalen.

Voor het overige doet de werkgever minstens drie dagen voor de tijdelijke werkloosheid een voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de werknemers en RVA.

Dit is dus een nieuw systeem, naast het klassieke systeem van economische werkloosheid. Als werkgever heb je dus de keuze om een beroep te doen op het nieuwe systeem of op het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid wegens gebrek aan werk.Wat is de procedure voor de invoering van tijdelijke werkloosheid ?


Verstuur het C106A-Energie formulier tijdig

Je moet het C106A-Energie formulier ten minste vijf kalenderdagen vóór de kennisgeving van de eerste werkloosheidsdag naar de RVA versturen. De RVA springt soepel om met deze termijn van vijf kalenderdagen. 


Verstuur de aanvraag voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst

Nadat je het C106A-Energie formulier hebt verstuurd, krijg je ontvangstbevestiging van RVA. Nadien moet je nog een effectieve aanvraag van de schorsing van de arbeidsovereenkomst versturen. Doe je dat niet, dan kan je geen beroep doen op de tijdelijke werkloosheid.

Die aanvraag en kennisgeving verstuur je drie kalenderdagen voor de eerste werkloosheidsdag naar RVA, jouw bedienden of arbeiders en de overlegorganen in jouw bedrijf.


Je informeert jouw werknemers via aanplakking op een goed zichtbare plaats in jouw bedrijf. In dat document vermeld je de volgende informatie:

  • Ofwel de naam, de voornamen en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemers, of de afdeling(en) van de onderneming waar de arbeid wordt geschorst.
  • Het aantal werkloosheidsdagen en de data waarop elke werknemer werkloos zal zijn. In de mededeling aan de RVA moet je enkel aangeven of de arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk zal worden geschorst.
  • De datum waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst of de regeling van gedeeltelijke arbeid zal ingaan. Je vermeldt ook de datum waarop die schorsing of die regeling eindigt.
  • Hiermee geef je aan dat het werk van de tijdelijk werkloze werknemers tijdens de werkloosheid niet door derden mag worden uitgevoerd.
  • Je kan de mededeling aan jouw werknemers eventueel ook individueel aan hen bezorgen. Dan moet je de namen van de andere werknemers of de afdelingen niet vermelden.


Vermeld de correcte kalendercode in de prestatiestaten

Je moet ook elke maand de juiste kalendercode vermelden per dag tijdelijke werkloosheid omwille van de energiecrisis.


Voor welke periode kan je de arbeidsovereenkomst schorsen?

Om te weten hoelang je de arbeidsovereenkomst van jouw werknemers kan schorsen, moet je eerst beslissen of je de overeenkomst volledig of gedeeltelijk schorst.

De volledige schorsing

Bij een volledige schorsing presteren jouw werknemers geen enkele dag. Je kan de arbeidsovereenkomst dan maximaal voor vier opeenvolgende weken schorsen. Dat geldt zowel voor jouw bedienden als voor jouw arbeiders.

Na die periode van maximaal vier weken, kan je onmiddellijk een nieuwe aanvraag voor maximaal vier weken indienen. Je moet dus geen verplichte werkweek laten presteren.

De gedeeltelijke schorsing

Je kan de arbeidsovereenkomst van je werknemers ook gedeeltelijk schorsen. Dan presteren jouw werknemers minder dan drie dagen per week. Of minder dan één week per twee weken.

Voor een gedeeltelijke schorsing kan je maximaal drie maanden beroep doen op deze vorm van tijdelijke werkloosheid. Tenzij deze maatregel wordt verlengd, is die maar tot 31 december 2022 van toepassing. Een verlenging van de gedeeltelijke schorsing zal dan niet nodig zijn. Er zijn immers nog maar drie maanden tot het einde van het jaar.


Wens je meer informatie, contacteer ons en we geven je graag meer uitleg !Met een hart voor HR en KMO

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x