25 januari 2022

Aanpassing vergoeding thuiswerk


Vanaf 1 januari 2022 stijgt de forfaitaire kantoorvergoeding voor thuiswerk van 129,48 euro naar 132,07 euro.


Wanneer je werknemer aan structureel thuiswerk doet, dit betekent minstens de duurtijd van één werkdag per week thuis werken (mag verspreid zijn over verschillende dagen), en dit op regelmatige basis, dan kan je als werkgever je medewerker een kantoorvergoeding voor structureel thuiswerk toekennen.


Deze vergoeding dekt de kosten voor het gebruik van een kantoorruimte thuis, voor kantoorbenodigdheden, computermateriaal, enzovoort. 


Door aanpassing aan de evolutie van de index stijgt de kantoorvergoeding dit jaar tot 132,07 euro. Deze vergoeding is ook vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing. Wil je een hogere vergoeding toekennen, dan is het bedrag dat de bovengrens van 132.07 euro overschrijdt, wel onderhevig aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.
Let er dus op dat je steeds onder de maximumgrens blijft. Minder mag, meer niet.


Opgelet, wanneer je structureel thuiswerk toepast in je onderneming en hiervoor een vergoeding wordt uitgekeerd, ben je verplicht om deze afspraken op papier te zetten. Deze moet je kunnen voorleggen bij een eventuele controle.  

Met een hart voor HR en KMO

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x